Bakım elemanlarının eğitim alması ve güçlendirilmesi// Yaşlının hayatını iyileştirir

Yaşlı bakımı hem bakım hizmetini veren hem de hizmet alan açısından zor ve zahmetli bir görevdir.

Yaşlının bakımı genellikle profesyonel olmayan ortamlarda çalışan, yetersiz eğitimli kişiler tarafından yapılır. “Yaşlı Bakım Elemanı” diye adlandırdığımız yaşlı bakıcının aşağıdakilere ihtiyacı vardır:

 • Görevini gerçekleştirmek için daha iyi ve yetkin bir eğitim almaya
 • Daha güvenli hissetmek için güçlendirilmeye
 • Görevinin zorlukları hakkında farkındalığa

Avrupa Projesi IESEC (uzmanlık eğitimi ve yenilikçi güçlendirme yoluyla yaşlı bakım elemanlarının standart ve istihdamlarının artırılması) ortak bir müfredat ve eğitim paketi hazırlayarak bu sorunu ele almayı hedeflemektedir. IESEC Eğitim Programı yaşlı bakım elemanlarını verimlilik ve esnekliklerini artırmayı ve stres ile baş edebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı amaçlamaktadır.

IESEC Eğitim Programı geliştirilirken yaşlı bakım elemanlarının karakter ve ihtiyaçları dikkatli bir şekilde değerlendirilip hesaba katılmıştır. Program bakıcının eğitimi ile alakalı önemli yönlerini kapsamlı bir şekilde ele alacaktır:

 • Bakım elemanının hal ve tutumları
 • Bakım hizmetinin çeşitli biçimleri
 • Günlük yaşamın faaliyetleri
 • Kişisel ve ruhsal sağlık ilkeleri
 • Profesyonel görünüm
 • Bakım elemanının eğitim kaynakları
 • Hastalık süreçleri
 • Başa çıkıma ve sorun çözme becerileri
 • Beslenme
 • Yasal ve mali konular

Proje 24 aylık bir süre Erasmus + Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir.

IESEC Projesi hakkında ayrıntı bilgi için "About" bölümünü ziyaret ediniz.