Träna och berättiga vårdgivare // Förbättra livet för äldre

Omsorgen av äldre är en svår och krävande uppgift, både ur vårdgivarens och vårdmottagarens perspektiv.

Oftast tas äldre om hand av outbildade närstående personer som också saknar erfarenhet från professionella vård- och omsorgsyrken. Så kallade "äldrevårdgivare", behöver därför:

 • Bli bättre och mer sakkunnigt utbildade att utföra sina arbetsuppgifter
 • Bli berättigade för att känna sig mer självsäkra
 • Förbättra deras förståelse för utmaningarna i deras roll

Det europeiska projektet "IESEC – Increasing Employability and Standards of Elderly Caregiver through Specialized Training and Innovative Empowerment", syftar till att addressera denna fråga genom att utveckla och erbjuda en enhetlig kursplan och utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet IESEC kommer att ge vårdgivare för äldre nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att öka sin effektivitet, återhämtningsförmåga och förbättra sin stresshantering.

Under utvecklingen av utbildningsprogrammet IESEC bedöms och beaktas vårdgivarnas egenskaper och behov noggrant. Programmet kommer att vara mångsidigt och ta itu med viktiga aspekter av vårdgivares utbildning, såsom:

 • En vårdgivares etik och uppförande
 • Olika typer av omvårdnad
 • Bidragande dagliga aktiviteter
 • Principer av personlig och mental välbefinnande
 • Professionellt utseende och etikett
 • Vårdgivarens pedagogiska resurser
 • Diagnosutveckling
 • Samarbets- och problemlösningsfärdigheter
 • Säkerhet
 • Näringstillförsel
 • Juridiska och finansiella frågor

Projektet medfinansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Erasmus+ under en period av 24 månader.

För mer information om projektet ”IESEC”, besök delen "About".