Formarea și capacitarea îngrijitorilor // Îmbunătățirea vieții persoanelor în vârstă

Îngrijirea persoanelor în vârstă este o sarcină dificilă și solicitantă, atât din punctul de vedere al îngrijitorului cât și din perspectiva persoanei îngrijite.

Cel mai adesea, persoanele în vârstă sunt îngrijite de către persoane insuficient instruite, care lucrează în medii neprofesioniste. Îngrijitorii persoanelor în vârstă, așa-numiții "îngrijitorii de vârstnici", trebuie să:

 • fie mai bine și mai eficient instruiți pentru a-și îndeplini sarcinile
 • fie capacitați să se simtă mai încrezători în forțele proprii
 • înțeleagă mai bine provocările rolului lor.

Proiectul european "IESEC - Creşterea gradului de inserție profesională și a standardelor îngrijitorilor de vârstnici, prin instruire specializată și capacitare inovatoare", își propune să abordeze această problematică prin dezvoltarea și oferirea unui curriculum și a unui program de formare unitare. Programul de formare IESEC va oferi îngrijitorilor de vârstnici cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare în vederea creșterii eficienței, a capacității de adaptare și a îmbunătățirii managementului stresului.

La elaborarea programului de instruire IESEC, caracteristicile și nevoile îngrijitorilor de vârstnici vor fi evaluate cu atenție și luate în considerare. Programul va fi exhaustiv, abordând aspecte importante ale educației îngrijitorilor, cum ar fi:

 • etica și conduita îngrijitorului;
 • diferite tipuri de îngrijire;
 • activități instrumentale ale vieții de zi cu zi;
 • principii pentru bunăstarea personală și mentală;
 • prezentarea profesională și eticheta;
 • resurse educaționale ale îngrijitorului;
 • evoluția bolilor;
 • rezistența și abilitățile de rezolvare a problemelor;
 • siguranța;
 • nutriția;
 • aspecte juridice și financiare.

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus + pentru o durată de 24 de luni.

Pentru mai multe informații despre proiect IESEC vizitați secțiunea "Despre".