About IESEC

TARİHÇE (ARKA PLAN)

AB nüfusunun yaşlanması 21. yüzyılın karşı karşıya olduğumuz en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Önümüzdeki bir kaç on yıl içinde bakıma ihtiyaç duyacak yaşlı sayısının ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 70 yaş ve üstü insanların sayısının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Aynı zamanda sosyal dinamiklerin değişmesinin sonucu olarak bakımlarını üstlenebilecek aile üyeleri ve ücretli bakıcıların sayısında da azalma olacaktır.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılara bakan ücretli ya da gönüllü bakıcıların %72'sini aile üyeleri oluşturmaktadır. Bakım elemanlarının çoğunluğu (%80) günde 1 ila 5 saat hizmet verirken, bunların %76'sı ücret almamaktadır.

Aile üyesi olan bakım elemanlarını evde ya da toplumda hizmet verme becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi bir çok ülkenin sağlık sistemi için büyük önem arz etmektedir. Aile bakım elemanlarının desteğe ihtiyaç duymaları konusunda bilinçsiz olmaları gerçeğinden kaynaklanan özgüvenleri ileride hizmet vermelerini olumsuz etkileyebilir ve daha büyük duygusal, fiziksel ve mali gerginliklere yol açabilir. Bu göz ardı edilmemesi gereken önemli bir noktadır. Bakıcının maruz kaldığı bu olumsuz durum muhtemelen hizmetin, hizmet alan kişi ve ailesinin de yaşam kalitesini olumsuz etkileyecektir.

Araştırmalar giderilemeyen bakıcı depresyonu, bitkinlik, mali kaygılar gibi bakım hizmetinden kaynaklanan gerginlikler kurumsallaşmayı etkileyen en önemli etkenlerdir, bunlar ise huzurevi kaynaklı yüksek bütçeli kamu harcamalarına yol açtığını göstermektedir.


IESEC’nın AMAÇLARI

IESEC projesi, uzmanlık eğitimi ve yenilikçi güçlendirme yoluyla yaşlı bakım elemanlarının standart ve istihdamlarının artırılması yoluyla yaşlı uzmanları ve yaşlı bakım elemanlarının psiko-eğitimsel desteğini geliştirmeye ve eğitim olanakları oluşturmaya odaklanmıştır.

IESEC Konsorsiyumun ulaşmayı taahhüt ettiği hedefler şunlardır:

  • Avrupa kaynaklı eğitim ve istihdam ile ilişkili yaşlı bakım elemanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek amaçlı eğitim, destek ve bilgi hizmetleri önermek.
  • Yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili gayri resmi ve informal becerilerin değerlendirme, doğrulama ve tanıma kapsamında ortrak bir çerçevenin geliştirmesi.
  • Yaşlı bakım hizmetleri temelleri ile ilgili müfredat önerilmesi.
  • Tıbbi tedaviler, bakım hizmetleri stratejileri, uzun vade planlamaları, davranışsal sorunlar, sağlıklı yaşlanma ve diğer ilgili konularda yaşlı bakım elemanları için eğitimler geliştirmek.
  • Yaşlı uzmanları için eğitimler sağlamak: yaşlının olumsuz kazanım riskine girmemesinin belirlenmesi için destek sağlamak; yaygın hastalıklar, davranış sorunları, geleceğe yönelik bakım planlamalarını yönetmek; bakım ve vaka yönetimiyle, bakım hizmeti esnasında oluşabilecek stres ve gerginlikler başa çıkabilmek yolları keşfetmek.
  • Etkili bir yaşlı bakım elemanı olabilmek ve bunun getirdiği zorluklarla baş edebilmeyi öğrenmek için temel bilgi, beceri ve gerekli tutumları sağlamak için bir workbook'un oluşturulması.
  • Bakım hizmetinin duygusal zorluklarıyla başa çıkabilmesi için Yaşlı bakım elemanını güçlendirecek (kültürel pedagojik araçlar kullanarak) pedagojik videoların tasarlanması.
  • Destekleyici bir çevrede duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmak için yaşlı bakım elemanlarından oluşan odak grupları organize etmek.
  • Yaşlı bakım hizmetleri, insan ve bilgi kaynakları içeren bir bilgilendirme portali oluşturmak.

IESEC PROJESİNİ KİMLER GERÇEKLEŞTİRECEKTİR

IESEC Projesi Romanya, İngiltere, İsveç, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den 10 ortaktan oluşan uluslararası bir konsorsisyum tarafından uygulanacaktır.

Bu ülkelerin her biri projenin sorunsuz hayata geçmesinin yanı sıra yüksek kaliteli sonuç ve hükümlerin oluşup gelişmesi için teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunacaklardır. IESEC ortakları hakkında daha ayrıntılı bilgi için "Partners" bölümünü ziyaret ediniz.