About IESEC

BAKGRUND

Den åldrande befolkningen i EU är en av de största folkhälsoutmaningarna vi står inför på 2000-talet, särskilt med tanke på att de äldre som är i behov av vård kommer att mer än fördubblas under de närmaste decennierna. Antalet personer i åldern 70 och äldre med aktivitetsbegränsningar förväntas öka avsevärt under de kommande decennierna. Samtidigt, på grund av förändringen i den sociala dynamiken, blir det ett krympande antal familjemedlemmar eller betalda vårdgivare tillgängliga att ta hand om dem.

Familjemedlemmar utgör cirka 72% av de betalda och obetalda vårdgivare av äldre med aktivitetsbegränsningar. Den stora majoriteten av vårdgivare (80%) ger omvårdnad ifrån en till fem timmar per dag, medan 76% av vårdgivare är obetalda

Att upprätthålla familjevårdgivare och deras förmåga att ge vård i hemmet eller i i kombination med annan vård är avgörande för många länders hälso- och sjukvårdssystem. En nyckelfråga är den fortsatta förlitelsen på familjevårdgivare. Utan bättre kunskap av vad sin egen support kräver, kan de negativt påverka möjligheten för familjevårdgivare att ge vård i framtiden, vilket resulterar i ännu större emotionella, fysiska och ekonomiska påfrestningar. Denna negativa inverkan på vårdaren skulle sannolikt påverka kvaliteten av vården och livskvaliteten för vårdmottagarens samt resten av familjen. Forskning har visat att vårdares obehandlade depression, utmattning, finansiella oro och andra relaterade åkommor är viktiga bidragande faktorer till institutionalisering. Vilket ofta resulterar i högre utgifter för statliga vårdhem.


MÅLEN MED IESEC

I fokus för IESEC-projektet är att utveckla psyko-pedagogiska stöd och utbildningar för specialister inom åldrande och seniorvårdgivare i syfte att öka anställningsbarheten och standarden för vårdgivare genom specialiserad utbildning och innovativa möjliggöranden.

Verksamheterna IESEC-sammanslutningen åtar sig för att uppnå dessa mål:

  • Erbjuda utbildning, stöd och information för att assistera seniorvårdgivares professionella och personliga utveckling relaterat till utbildning och sysselsättning i en europeisk dimension.
  • Utveckla en gemensam ram för bedömning, validering och erkännande av informell och icke-formell kompetens och kunskap gällande senioromvårdnad.
  • Föreslå en enhetlig kursplan om grundläggande senioromvårdnad.
  • Tillhandahålla utbildning för seniorvårdgivare för att addressera medicinsk behandling, omvårdnadsstrategier, långsiktig planering, beteendemässiga utmaningar, lyckat åldrande och andra relaterade frågor.
  • Utbildning för åldrandespecialister: för att stödja den avgörande risken för äldre personers negativa utgångar; att kliniskt identifiera försämradet av äldre personer; att hantera vanliga sjukdomar, utmanande beteenden, föregripande vårdplanering; att hantera vårdplanering och ärendehantering; att lära sig sätt att hantera stress och belastning som vårdgivare, för att upptäcka sätt att minska frustrationer och hinder i omvårdnadsupplevelsen.
  • Utveckla en arbetsbok med grundläggande kunskaper, färdigheter och attityder förhållningssätt som krävs för att hantera utmaningarna i vården av äldre och vara en effektiv seniorvårdgivare;
  • Utforma pedagogiska videor (med kulturpedagogiska verktyg) för att ge seniorvårdgivare befogenheter att bemöta de emotionella utmaningarna av omvårdnad;
  • Organisera fokusgrupper med seniorvårdgivare för att hjälpa dem identifiera deras känslomässiga behov i en stödjande miljö;
  • Skapa en portal med information om äldreomvårdnad, mänskliga och informativa resurser

VILKA SOM GENOMFÖR IESEC

IESEC-projektet genomförs av en transnationell sammanslutning om 10 partners från Rumänien, Storbritannien, Sverige, Spanien, Portugal, Italien, Grekland och Turkiet. Var och en av dem att ta in expertis och kunskap, både för ett smidigt genomförande av projektet samt för utvecklingen av högkvalitativa resultat och bestämmelser.

För mer information om parterna inom IESEC, besök delen "Partners".